På grunn av COVID-19 er det usikkert hvilke konserter og aktiviteter vi gjennomfører.